SPONZOŘI RR SPORTu

Velký dík patří sponzorům našeho klubu, kteří se podílejí na tom, aby naši pejsci byli šťastní!

Velmi se ceníme jejich zájmu o naše akce a jejich dárečky pro naše nejen zrzouny!

DĚKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------